dammesangtaocart0

Bảng giá

SẠC PIN - SẠC XE ĐIỆN - SẠC ACQUY

SẠC PIN LI-ION - LIPO 3.7V - MÁY KHOAN - XE ĐIỆN

HÌNH

SẢN PHẨM

SL

GIÁ

MÔ TẢ

 

Sạc 1S 1A 4.2V Li-ion 3.7V

 SL1

 

 5.5mm x 2.5mm

 

 SL10

 

 Đủ dòng

 

 SL50

 

 Không quạt

 

Sạc 1S 2A 4.2V Li-ion 3.7V

 SL1

         30,000

 5.5mm x 2.5mm

 

 SL10

         25,000

 Đủ dòng

 

 SL50

         23,000

 Không quạt

 

 SL100

         22,000

 Hộp trắng

 

Sạc 2S 1A 8.4V Li-ion 3.7V

 SL1

 

 5.5mm x 2.5mm

 

 SL10

 

 Đủ dòng

 

 SL50

 

 Không quạt

 

 SL100

 

 

 

Sạc 2S 2A 8.4V Li-ion 3.7V

 SL1

         50,000

 5.5mm x 2.5mm

 

 SL10

         40,000

 Đủ dòng

 

 SL50

         35,000

 Không quạt

 

 SL100

         32,000

 Hộp trắng

 

Sạc 3S 1A 12.6V Li-ion 3.7V

 SL1

         25,000

 5.5mm x 2.5mm

 

 SL10

         20,000

 Đủ dòng

 

 SL50

         19,000

 Không quạt

 

 SL100

         18,000

 

 

Sạc 3S 2A 12.6V Li-ion 3.7V

 SL1

         50,000

 5.5mm x 2.5mm

 

 SL10

         40,000

 Đủ dòng

 

 SL50

         32,000

 Không quạt

 

 SL100

         31,000

  

 

Sạc 3S 3A 12.6V Li-ion 3.7V

 SL1

         70,000

 5.5mm x 2.5mm

 

 SL10

         60,000

 Đủ dòng

 

 SL50

         55,000

 Không quạt

 

 SL100

         50,000

  

 

Sạc 3S 5A 12.6V Li-ion 3.7V

 SL1

      120,000

 5.5mm x 2.5mm

 

 SL10

      100,000

 Đủ dòng

 

 SL50

         90,000

 Có quạt

 

 SL100

         85,000

  

 

Sạc 3S 10A 12.6V Li-ion 3.7V (Dc 5.5mm 2.5mm)

 SL1

      160,000

 5.5mm x 2.5mm

 

 SL10

      130,000

 Đủ dòng

 

 SL50

      120,000

 Có quạt

 

 SL100

      110,000

  

 

Sạc 3S 10A 16.8V Li-ion 3.7V (Đầu cá sấu)

 SL1

      160,000

 5.5mm x 2.5mm

 

 SL10

      130,000

 Đủ dòng

 

 SL50

      120,000

 Có quạt

 

 SL100

      110,000

  

 

Sạc 4S 2A 16.8V Li-ion 3.7V

 SL1

         50,000

 5.5mm x 2.5mm

 

 SL10

         40,000

 Đủ dòng

 

 SL50

         32,000

 Không quạt

 

 SL100

         31,000

 Túi nilong

 

Sạc 4S 3A 16.8V Li-ion 3.7V

 SL1

 

 5.5mm x 2.5mm

 

 SL10

 

 Đủ dòng

 

 SL50

 

 Không quạt

 

 SL100

 

 Túi nilong

 

Sạc 5S 2A 21V Li-ion 3.7V (Sạc nhỏ)

 SL1

         30,000

 5.5mm x 2.5mm

 

 SL10

         25,000

 Thiếu dòng

 

 SL50

         21,000

 Không quạt

 

 SL100

         20,000

 

 

Sạc 5S 2A 21V Li-ion 3.7V (Sạc to)

 SL1

         70,000

 5.5mm x 2.5mm

 

 SL10

         65,000

 Đủ dòng

 

 SL50

         60,000

 Không quạt

 

 SL100

         55,000

 Hộp trắng

 

Sạc 5S 3A 21V Li-ion 3.7V (Có quạt)

 SL1

      110,000

 5.5mm x 2.5mm

 

 SL10

      100,000

 Đủ dòng

 

 SL50

         90,000

 Có quạt

 

 SL100

         85,000

 

 

Sạc 6S 2A 25.2V Li-ion 3.7V

 SL1

 

 5.5mm x 2.5mm

 

 SL10

 

 Đủ dòng

 

 SL50

 

 Không quạt

 

 SL100

 

 

 

Sạc 6S 3A 25.2V Li-ion 3.7V

 SL1

 

 5.5mm x 2.5mm

 

 SL10

 

 Đủ dòng

 

 SL50

 

 Không quạt

 

 SL100

 

  

 

Uy tín chất lượng
Đổi trả linh hoạt
Giao hàng toàn quốc
Hợp tác lâu dài

Copyright © 2024 DAMMESANGTAO. All Rights Reserved

Đang xử lý
0972.789.502